سلام بچه ها یه خبر بد دارم
گوشیم یه ویرووس خفن ناك گرفته كه همه فایل هام هیدن شدن
وقت درس كردنش رو هم ندارم(بازی و نرم افزار و تم و... كه روش نصبه پاك می شه-حوصله م هم نمی شه)
از این رو مجبورم چیزایی رو كه آپ می كنم بدون تست بگذارم اما سعی می كنم همشون جواب بدن یا با گوشی دیگران تست كنم.
ولی به شما این نوید رو می دم كه به زودی زود گوشیم رو درست می كنم
(البته یه چندتا برنامه هست كه قبلا خودم تست كردم اونا رو واستون می زارم)