نظر سنجی گذاشتم جدیده جهت برطرف شدن نیازتون حتما شركت كنید (نظرسنجی فعال وبلاگ ستون سمت چپ)
تا 3روز دیگه رای ها رو می شماریم و طبق اون عمل می كنیم.