M30 عزیز حرف قشنگی زد
مرسی از همگی بابت حمایت. به موندنم خیلی کمک کرد.
می مونم با قدرتی بیشتر از قبل
به کوری چشم بعضیا...
فقط چیز می مونه اونم اینه که اینا همش یه امتحان کوچولو بود همین...
 با تشکر از همگی